Bewustwording en activering

Bewoners spelen een belangrijke rol in het klimaatadaptief maken van onze steden. Tenslotte is 60 % van het oppervlakte in private handen. Door workshops te organiseren, informatiebijeenkomsten en andere activiteiten werken we samen met bewoners aan het klimaatadaptief maken van de leefomgeving.

Afkoppelkunst

De Balans/De Fontein in Capelle aan de IJssel wilde een watersculptuur. In een aantal workshops zijn we met de leerlingen tot het ontwerp voor een mega octopus gekomen. Zo ontlasten we het riool en hebben de leerlingen een mooie afbeelding op hun school.