Bewustwording en activering

Bewoners spelen een belangrijke rol in het klimaatadaptief maken van onze steden. Tenslotte is 60 % van het oppervlakte in private handen. Door workshops te organiseren, informatiebijeenkomsten en andere activiteiten werken we samen met bewoners aan het klimaatadaptief maken van de leefomgeving. 

regenfeest


Onze tools


Workshops met kinderen, openingsevenementen, bewonersavonden en 
participatieve ontwerptrajecten met bewoners zijn tools die we inzetten om mensen in beweging te krijgen. 


Workshops met kinderen

Kinderworkshops waarbij kinderen bewust worden gemaakt van de gevolgen van klimaatverandering in hun eigen omgeving.

bewonersparticiapatie stresstest

Inspiratieavonden

Informatie verstrekking over regenwater en de oplossingen die bewoners zelf kunnen doen. 

regenton

Regenwaterinstallatie

Slimme Regenton installatie Amsterdam. Naast waterbuffer fungeert deze installatie als autowasstraat en heeft ze een waterzuiveringmodule zodat het regenwater omgezet kan worden in drinkbaar water.

stresstest

Participatief ontwerpproces

Samen met professionals een regenwatersysteem bedenken. We organiseren trajecten van conceptfase tot en met de uitvoering.