Slimme Regenton

Slimme Regenton

Studio Bas Sala heeft de afgelopen jaren de Slimme Regenton ontwikkeld. Deze regenton is slim doordat het kraantje aan de ton ook online kan worden bediend. De tonnen vormen gezamenlijk een netwerk dat is gekoppeld aan de lokale weersvoorspelling. Hierdoor worden de regentonnen optimaal benut. Naar aanleiding van de online weeranalyse regelt het volautomatische systeem het waterniveau in de tonnen. Ze zijn vol tijdens droge periodes en legen zichzelf voordat een piekbui valt. De Slimme Regenton is een simpele en leuke manier om regenwater bewuster te gebruiken.

In de publieke ruimte plaatsen we grote eye catchers en hufterproof regentonnen. De slimme regenton is ook geschikt om private (collectieve) tuinen te plaatsen. Voor elke plek is er een oplossing.

Ook bewoners vervullen een belangrijke rol bij deze gezamenlijke opgave en kunnen een Slimme Regenton in hun tuin plaatsen. Zo werken we samen aan het bewuster opvangen en vasthouden van regen en ontstaat extra capaciteit om regenwater op te vangen in de stad. Met de Slimme Regenton kan straks iedereen meewerken aan beter beheer van regenwater. 

Een eye catcher voor de publieke ruimte en de tuin


Zoho Letters

Een slimme regenton in de vorm van een diamant of een uniek object met slimme waterberging in de publieke ruimte ? Bekijk hier de voorbeelden

Smart Rain barrel

Mobiele Slimme Regenton. Deze reizende slimme regenton wordt elk jaar in een nieuwe buurt geplaatst. Het eerste jaar staat ze bij Samen en Anders. Samen met Museum Rotterdam, tuindokter Gerrit , de VreewijkCoƶperatie e.a helpen we de buurt met klimaatadaptieve maatregelen. Na een jaar verhuisd de reizende slimme regenton naar een nieuwe wijk. 


Slimme regenton Rotterdam

Een slimme regenton in de vorm van een diamant of een uniek object met slimme waterberging in de publieke ruimte ?
Bekijk hier de voorbeelden

Slimme Regenton

Een slimme regenton in de vorm van een diamant 
of een uniek object met slimme waterberging 
in de publieke ruimte ?
Bekijk hier de voorbeelden

Slimme Regenton eye catcher

De diamant een echte eye catcher in de tuin en in de straat.

participatie klimaatadaptatie

Bewonersparticipatie met workshops, co-creatie sessies of inspiratieavonden

regenton bewoners

Slimme Regentonnen in achtertuinen van bewoners.

slimme Regenton

De slimme regenton is verbonden met het internet. Hij leegt zichzelf voor een hoosbuis. Zo wordt het riool ontlast.


Smart Rainbarrel

Projectontwikkelaar of architect met een wateropgave ?

 We denken graag met u mee !