Slimme Regenton

Slimme Regenton

We krijgen te maken met extremer weer. Langere periodes van droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in korte tijd. Dat maakt de stad kwetsbaar en dat raakt ons allemaal: bewoners, bedrijven en overheid. Tijdens lange droge periodes voelt de stad benauwd aan. Tijdens hoosbuien kan de riolering de hoeveelheid water niet aan door het vele asfalt en betegelde tuinen. Daarom zoeken overheden en bedrijven samen naar innovatieve maatregelen om de stad klimaatbestendiger te maken.

Studio Bas Sala heeft de afgelopen jaren de Slimme Regenton ontwikkeld. Deze regenton is slim doordat het kraantje aan de ton ook online kan worden bediend. De tonnen vormen gezamenlijk een netwerk dat is gekoppeld aan de lokale weersvoorspelling. Hierdoor worden de regentonnen optimaal benut. Naar aanleiding van de online weeranalyse regelt het volautomatische systeem het waterniveau in de tonnen. Ze zijn vol tijdens droge periodes en legen zichzelf voordat een piekbui valt. 

De Slimme Regenton is een simpele en leuke manier om regenwater bewuster te gebruiken en de leefomgeving klimaatbestendig te maken.

In de publieke ruimte plaatsen we grote eye catchers en hufterproof regentonnen. De slimme regenton is ook geschikt om private (collectieve) tuinen te plaatsen. Voor elke plek is er een oplossing.

Ook bewoners vervullen een belangrijke rol bij deze gezamenlijke opgave en kunnen een Slimme Regenton in hun tuin plaatsen. Zo werken we samen aan het bewuster opvangen en vasthouden van regen en ontstaat extra capaciteit om regenwater op te vangen in de stad. Met de Slimme Regenton kan straks iedereen meewerken aan beter beheer van regenwater. 

Een eye catcher voor de publieke ruimte en de tuin


slimme regenton

Product: De diamant, een eye catcher voor de publieke ruimte en de binnentuin.

zoho letters

Wij ontwikkelen unieke objecten met slimme waterberging voor de publieke ruimte.

slimme regenton

Product en activering: De reizende slimme regenton reist door de stad. Het activerings- en participatieprogramma helpt de buurt met klimaatadaptieve maatregelen. 

slimme regenton

Project: Slimme Regentonnen in achtertuinen van bewoners.


slimme regenton

Projectontwikkelaar of architect met een wateropgave ?

 We denken graag met u mee !

slimme regenton

De slimme regenton is verbonden met het internet. Hij leegt zichzelf voor een hoosbui. Zo wordt het riool ontlast.

Co-creatie & participatie


partcipatie klimaatadaptatie

Bewonersparticipatie met workshops, co-creatie sessies en inspiratieavonden. We hebben een uitgebreid palet aan mogelijkheden.

afkoppelen

Afkoppelkunstwaterworkshop

Workshops voor kinderen

DIY regenwater

DIY Regenwaterproject. Maak je eigen rengenwaterproduct met de buurt.

U heeft een wateropgave. We denken graag met u mee!


action discussion

Projectontwikkelaar of architect met een wateropgave ?

We denken graag met u mee en organiseren co-creatie sessies en action discussions. Via deze methoden komen we tot een ontwerp met uitvoeringsagenda.

hittestress

Vergroening van de stad, de van hittestress en minder drooge. Ook daar levert de Slimme Regenton een bijdrage aan.