Slimme Regenton

Slimme Regenton

Studio Bas Sala heeft de afgelopen jaren de Slimme Regenton ontwikkeld. Deze regenton is slim doordat het kraantje aan de ton ook online kan worden bediend. De tonnen vormen gezamenlijk een netwerk dat is gekoppeld aan de lokale weersvoorspelling. Hierdoor worden de regentonnen optimaal benut. Naar aanleiding van de online weeranalyse regelt het volautomatische systeem het waterniveau in de tonnen. Ze zijn vol tijdens droge periodes en legen zichzelf voordat een piekbui valt. De Slimme Regenton is een simpele en leuke manier om regenwater bewuster te gebruiken.

In de publieke ruimte plaatsen we grote eye catchers en hufterproof regentonnen. De slimme regenton is ook geschikt om private (collectieve) tuinen te plaatsen. Voor elke plek is er een oplossing.

Ook bewoners vervullen een belangrijke rol bij deze gezamenlijke opgave en kunnen een Slimme Regenton in hun tuin plaatsen. Zo werken we samen aan het bewuster opvangen en vasthouden van regen en ontstaat extra capaciteit om regenwater op te vangen in de stad. Met de Slimme Regenton kan straks iedereen meewerken aan beter beheer van regenwater. 

Een eye catcher voor de publieke ruimte en de tuin